Chichén Itzá (Mexiko)

Chichén Itzá je významná archeologická lokalita na severu mexického poloostrova Yucatán je cenným svědectvím o vyspělé kultuře Mayů a Toltéků. Chichén Itzá je nejslavnější mayské chrámové město a sloužilo jako politické a ekonomické centrum mayské civilizace.

Pyramida Kukulkan v Chichén Itzá

Rozličné stavby Chichén Itzá si můžeme prohlédnout i dnes - 30 metrů vysoká Kukulkanova pyramida (zvaná též El Castillo), Chac Moolův chrám (Chrám vousatého muže), Hala tisíce sloupů, Terasa orlů a jaguárů a další stavby. Stín slunce dopadající o jarní a podzimní rovnodennosti na pečlivě zbudované terasy vytváří podobu opeřeného hada Quetzalcoatla, posvátného boha Toltéků, kteří byli následníky Mayů. Toltékové Chichén Itzá využívali od konce 10. století.

Celá lokalita Chichén Itzá byla v roce 1988 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. 7. července 2007 se Chichén Itzá zařadilo mezi nových 7 divů světa.

Obrázky Chichén Itzá

Obecné informace o Mexiku

Kategorie: