Zeměpisné pojmy

Črv 19 15:24

Roční období

Střídání ročních období je způsobeno nakloněním zemské osy a oběhem Země kolem Slunce. Pokud se polokoule nakloní směrem ke Slunci, sluneční paprsky dopadají pod kolmějším úhlem a nastává léto, na opačné polokouli panuje zima (tato polokoule je od Slunce odkloněná). V zimě nastává opačný jev, tzn.