Moře Laptěvů (Rusko)

Moře Laptěvů je okrajové moře Severního ledového oceánu. Nachází se mezi východním pobřežím Sibiře, poloostrovem Tajmyr, Severní zemí a Novosibiřskými ostrovy. Na západ leží Karské moře, na východ leží Východosibiřské moře.

Rozloha moře zaujímá přibližně 672 000 km2. Toto moře dostalo název podle ruských průzkumníků Dmitrij Laptěv a Khariton Laptěv. Moře Laptěvů je splavné jen během července a září.

Hlavním přítokem moře Laptěvů je řeka Lena.

Obecné informace o Rusku

Kategorie: