New York City (USA)

New York City je tvořen pěti částmi: Manhattan (na stejnojmenném ostrově), Brooklyn a Queens (na ostrově Long Island), Bronx (na pevnině) a Richmond (na ostrově State Island).

Je to město, které je nabité ne lehko popsatelnou energií a je téměř nemožné předat přesné svědectví a pocity o tomto městě zprostředkovaně. Je potřeba to prostě prožít, zažít v tomto pozoruhodném a podivném městě zároveň na vlastní kůži veškerou atmosféru, která na vás dýchne z každého zákoutí i všech ulic a uliček, a veškerou energii tak nasát až do poslední buňky vašeho těla.

Pocity a názory při (či po) návštěvě tohoto města, jsou utvářeny dvěma kategoriemi posuzovatelů. Ti první jsou jeho milovníky a nadšenci, ti, kteří by za něj snad dýchali, těmi, kteří by neváhali prožít v něm zbytek svého života. Ti druzí jsou ti, na které New York City působí až příliš kořeněně, směsicí zvláštní energie, chutnající disharmonicky, až chaoticky. A je to pravda. Při prvním bezprostředním kontaktu s New York City se skutečně může totiž dostavit pocit nedisciplíny, neuspořádanosti a vyvolávat v nás tak pocity naprostého chaosu v tomto městě. Auta se nekoordinovaně posouvají po ulicích, ve směsi s typickými žlutými taxíky (bez náznaku povědomí alespoň o základních pravidlech silničního provozu), jízdními koly a chodci zároveň. To vše může "oko řádu" dráždit a působit na něj anarchisticky. Až při bližším vnímání můžeme zjistit, že v tomto zdánlivém chaosu je jakýsi nepsaný řád, logičnost, pořádek, disciplína a organizovanost. Pocit chaosu způsobuje neobvyklost a netradičnost, odlišný životní styl a pravidla, avšak ve skutečnosti nehrozí žádné větší ohrožení.

Stejně je tomu i se životem v tomto městě, jako takovém, který též může působit podivínsky a chování lidí zde může vzbuzovat rozpaky. Ulice jsou zaplněny lidmi, všech národností a barev pleti. Tep města pulzuje 24 hodin denně. Bezprostřednost, svoboda, možná až bizarnost v chování jednotlivců, vzbuzuje otazníky. Nic z toho však není důvodem k obavám či snad dokonce k ohrožení. Už brzy se tento utvořený a v nás možná dávno zakořeněný a stále přetrvávají pocit jakési spoutanosti a uzavřenosti, který nám nedovoluje uvolněnější pohled, rozpustí a změní se v zcela kompaktní, klidovou a pozitivní energii, jíž se postupně necháme rádi a přirozeně ukolébat, ukonejšit a pohladit a zůstane naší součástí minimálně po dobu návštěvy tohoto města.

Manhattan - bezesporu střed pozornosti, zájmu a dění každého návštěvníka tohoto skvostného města. Zde také naleznete většinu toho, co stojí opravdu za vidění a bez čeho nemůžete z New York City odjet.

Orientace (nejen na Manhattanu, ale i v celém N.Y.C.), přes jeho rozlehlost, je velice snadná. Pokud si představíte šachovnici, vězte, že svislou řadu tvoří "Avenues" (bulvár, třída) a vodorovnou "Streets" (ulice). V tomto jednoduchém a velice přehledném "útvaru" spočívá celé kouzlo a tajemství k dešifrování orientace zde. Výjimkou je Brodway - jediná příčná dlouhá ulice na Manhattanu, kterou však nemůžete minout a kam by měly rozhodně vaše kroky zavítat. Po ní dojdete až na Time Square, náměstí světelných reklamních tabulí, nejznámějších divadel, která lákají své návštěvníky na světoznámé muzikály ve svých originálních podáních a v atmosféře, kterou jinde nelze při jejich shlédnutí snad zažít, pouze tam.

Co stojí zcela jistě za shlédnutí dále, je návštěva, v současné době (po teroristickém útoku na Dvojčata (Twins) - World Trade Center 11. září 2001) nejvyšší budovy New York City a to Empire State Building a pohled na celý New York City z něj jako na dlani, protože toto vše máte možnost sledovat z 86. nebo 103. patra, z výšky 1454 stop (443 m).

Dalším místem, které byste neměli vynechat na svém putování New York City je Central Park - rozsáhlý park, plný jezírek, cyklostezek a zároveň stezek pro milovníky kolečkových bruslí, jež protínají Park po celé jeho ploše. Je to místo relaxace a zábavy zároveň. Amatérští umělci zde nabízejí své umění v podobě malování obrazů, tanečních či hudebních vystoupení, zpěvu, pozoruhodnými jízdami na kolečkových bruslích... Fantazii se zde nekladou žádné meze. V zimě jsou některá jezírka zamrzlá, můžete si zde zapůjčit lední brusle a vychutnat si trocha sportu při současném pohlížení na mrakodrapy, které vás po celou dobu obklopují a vytvářejí velice netradiční kontrast mezi pomyslnou zdí zeleně a města.

Socha svobody

Návštěva New Yorku by snad nebyla přijata za platnou, bez shlédnutí jejího symbolu (a zároveň symbolu celých spojených států amerických), symbolu svobody - 93 m (i s podstavcem) vysokou Sochu Svobody (Statue of Liberty), která se nachází na Liberty Island. Od 11. září 2001, po teroristickém útoku na New York, je korunka, do níž bylo možné vystoupit a vychutnat si celý Manhattan jako na dlani, z důvodu bezpečnosti uzavřena.

Dalším zpestřením vaší návštěvy v New York City může být například Brooklyn Bridge a nebo také Čínské město (China Town) - město ve městě, které nedovoluje do svých útrob jakýkoliv okolní vliv US, ani vliv jakékoli jiné civilizace.

V New Yorku na vás dýchne atmosféra, která ve vás zůstane rezonovat ještě dlouhou dobu po jeho návštěvě, a to bez vašeho přičinění. Tato jedinečná, pro "klidnější povahy" snad příliš okořeněná část světa, ve vás zanechá hluboce zarytou vzpomínku. Je to místo, které buďto shlédnete a budete šťastní na sedadle na zpáteční cestě z něj, že je to za vámi nebo se na něj budete chtít stále vracet, jako je tomu u mne.

Kategorie: