Srp 12 08:40

Malorka (Španělsko)

Alternativy názvu Malorka: Malorca, Mallorca, Majorka

Malorka je největší ostrov Španělska (na délku měří 110 km, na šířku 60-90 km). Nachází se ve Středozemním moři. Malorka je součástí Baleárských ostrovů. Spolu s dalšími ostrovy Baleárského souostroví (Ibiza, Formentara, Menorca) je Malorka populární turistickou destinací (zejména v Německu a Velké Británii).

Srp 12 06:56

Eiger (Švýcarsko)

Eiger - severní stěna

Obraz, který se neustále opakuje v tisku a televizi - rozrušení lidé s dalekohledy před očima, kteří napjatě a upřeně hledí vzhůru téměř svislou skalní stěnu Eigeru, kde se jako mravenci pohybují postavy, zatímco se nad strmým, 3970 metrů vysokým štítem stahují mračna.

Srp 12 06:40

Zámek Chillon (Švýcarsko)

Na malém skalním ostrůvku na východním cípu Ženevského jezera stojí zámek jako z obrázkové knihy: snad stověžatý Chillon ze 13. století. Malebná poloha se zde snoubí s poezií.

Črv 25 16:51

Hallstatt-Dachstein (Rakousko)

V horních Rakousích, v oblasti zvané Solná komora, na úpatí mohutného horského seskupení Dachstein, tyčícího se téměř do výšky 3000 metrů, je oblast zvaná Hallstatt (někdy se uvádí Hallstadt). Hallstatt se neproslavil ani tak svým krásným ledovcovým jezerem, jako archeologickými nalezišti, které daly jméno celé jedné pravěké kultuře.

Črv 25 16:18

Denali - národní park (USA)

V nejsevernější části Severní Ameriky se tyčí nejvyšší pohoří a vrcholy USA: z Aljašského pohoří pyšně vyčnívá Mount McKinley do výše 6198 metrů, a překonává tak nejvyšší evropský vrchol (Mont Blanc) o téměř patnáct set metrů.

Črv 25 16:05

Jericho (Izrael)

V horském Jordánském příkopu, 300 metrů pod úrovní hladiny moře, leží severozápadně od Mrtvého moře prastaré město Jericho. Bylo založeno již v pradávných dobách a Jericho bylo mnohokrát zničeno, podle Bible jednou troubením na beraní rohy, a vždy zase povstalo k novému životu.

Črv 22 16:39

Chichén Itzá (Mexiko)

Chichén Itzá je významná archeologická lokalita na severu mexického poloostrova Yucatán je cenným svědectvím o vyspělé kultuře Mayů a Toltéků. Chichén Itzá je nejslavnější mayské chrámové město a sloužilo jako politické a ekonomické centrum mayské civilizace.

Črv 22 16:00

Skalní město Petra (Jordánsko)

Petra (z řeckého "petra" – kámen, skála) je archeologické místo v Jordánsku ležící v kotlině mezi horami. Tato kotlina formuje Vádí al-Araba, údolí vedoucí od Mrtvého moře k Akabskému zálivu. Kotlina se proslavila mnoha kamennými stavbami vyřezanými do skály.

Črv 22 14:32

Socha Krista Spasitele v Brazílii

Socha Krista Spasitele se nachází v Rio de Janeiru v Brazílii. Socha je 39,6 metrů vysoká, váží okolo 700 tun a je umístěna na vrcholku 700-metrové hory Corvovado v Národním parku Tijuca. Socha Krista Spasitele se stala ikonou Rio de Janeira a Brazílie.

Črv 22 13:17

Tádžmahal (Indie)

Varianty názvu: Tádž Mahal, Taj Mahal

Vně Červené pevnosti indické Ágry leží snad nejznámější stavba tohoto subkontinentu: mramorové mauzoleum postavené pro Mumtáz Mahal, milovanou manželku mughalského vládce Šáhdžahána, která zemřela v roce 1631 při porodu svého 14. dítěte.

Črv 22 12:51

Budova Lloyd v Londýně (Velká Británie)

Tři sta let regulovala Lloydova pojišťovna londýnské podnikání a uzavírala smlouvy v jedné kavárně na Towerstreet, než se v roce 1986 mohla přestěhovat do zajímavě pojaté novostavby Lloyd.

Črv 22 11:42

Bergen, přístavní město (Norsko)

Norové mají nemilé vzpomínky na německý vpád do Norska za druhé světové války. Ovšem o jedné, poněkud starší německé epoše mohou mít zvláště obyvatelé Bergenu, druhého největšího města, příjemnější mínění: rušný přístav Bergen byl společně s některými severoněmeckými městy významným hanzovním městem.

Črv 20 15:40

Korsika (Francie)

Ostrov Korsika ve Středozemním moři blíže k Itálii, severně od Sardinie, od které je oddělen úzkým Bonifáckým průlivem, je součástí Francie už 200 let. Od roku 1975 je Korsika administrativně rozdělena do dvou departementů - Severní a Jižní Korsika. Ostrov Korsika je vyhledávaným letoviskem a mnozí Francouzi tu mají své přechodné (druhé) bydliště.

Črv 19 15:24

Roční období

Střídání ročních období je způsobeno nakloněním zemské osy a oběhem Země kolem Slunce. Pokud se polokoule nakloní směrem ke Slunci, sluneční paprsky dopadají pod kolmějším úhlem a nastává léto, na opačné polokouli panuje zima (tato polokoule je od Slunce odkloněná). V zimě nastává opačný jev, tzn.

Črv 19 13:55

Nordkapp - Severní mys (Norsko)

Nordkapp je 300 metrů vysoký skalní útes na ostrově Mageroya, jedno z nejsevernějších míst v Evropě, 500 km severně od polárního kruhu.