Roční období

Střídání ročních období je způsobeno nakloněním zemské osy a oběhem Země kolem Slunce. Pokud se polokoule nakloní směrem ke Slunci, sluneční paprsky dopadají pod kolmějším úhlem a nastává léto, na opačné polokouli panuje zima (tato polokoule je od Slunce odkloněná). V zimě nastává opačný jev, tzn. že naše polokoule se od Slunce odkloní a paprsky dopadají pod ostřejším úhlem.

Kdy začínají různá roční období?

21. března - jarní rovnodennost. Začíná jaro, slunce vychází na východě a zapadá na západě. Na celé zeměkouli den i noc trvá 12 hodin. Na severním pólu nastává polární den, který trvá až do 23. září.

21. června - letní slunovrat. Začíná léto, slunce vychází na severovýchodě a zapadá na severozápadě, nastává nejdelší den v roce. Na severním polárním kruhu slunce jeden den nezapadá.

23. září - podzimní rovnodennost. Začíná podzim, slunce vychází na východě a zapadá na západě. Na celé zeměkouli den i noc trvá 12 hodin. Na severním pólu končí polární den a nastává polární noc, která trvá až do 21. března.

21. prosince - zimní slunovrat. Začíná zima, slunce vychází na jihovýchodě a zapadá na jihozápadě, nastává nejkratší den v roce (16 hodin noc, 8 hodin den). Na severním polárním kruhu slunce jeden den nevychází.

Kategorie: