Washington D. C. (USA)

Washington D. C. leží přesně uprostřed na rozhraní mezi Severem a Jihem. Protéká jím řeka Potomac a předpověď počasí se zde odvíjí dle toho, "foukne-li" ze severu, či z jihu. Je to "zelené město" - zelení je Washington D. C. zcela obklopen a vytváří tak typický znak a obraz tohoto města. Hlavní město Spojených států amerických je také pozoruhodné tím, že v jeho centru (narozdíl od všech ostatních velkých měst USA) nestojí žádné mrakodrapy.

Mezi zajímavosti, hodné pozastavení se na chvíli u nich, patří určitě Národní hřbitov Arlington (Arlington National Cementery), kde odpočívá více než 290 000 padlých vojáků a jejich rodinných příslušníků na 624 akrech Virginské (Virginia) půdy. Má právo zde být pochován každý americký voják, který vykonal aktivní službu v ozbrojených silách USA. Zajímavostí je hrob Johna F. Kenedyho a jeho choti Jacqueliny. Plane na něm věčný oheň.

Bílý dům - známá budova, která vábí k pozornosti a návštěvě. Je to sídlo prezidenta a je otevřen i pro veřejnost, vstup je zde zdarma. Bílý dům je skutečně bílý, díky pískovci, z něhož je postaven a jehož nátěr je stále obnovován.

Kapitol

Kapitol - další zajímavost Washingtonu D. C. - sídlo parlamentu. Tato stavba je známa svou mohutnou kopulí, se sochou maršálka na jeho špici. Pozoruhodností je, že socha je otočena zády od hlavního vchodu, jelikož v době plánování výstavby centra města se počítalo s tím, že centrum bude orientováno na druhou stranu.

Za další zmínku jistě stojí washingtonská muzea, kterých je zde celá řada a vstup do nich je zdarma. Patří mezi ně např. Národní muzeum americké historie, Lékařské muzeum, Poštovní muzeum, Indiánské muzeum a další. Příjemným zjištěním je zde, že některých exponátů je možné se dotýkat, muzea tak plní didaktickou funkci, jsou výbornou didaktickou pomůckou při výuce žáků ve školách.

Život (nejen ve Washington D. C., ale v rámci celonárodnostní sítě USA) sestává z kvalitních sociálních služeb, které poskytují snad dokonalé zázemí všem věkovým skupinám. Za zmínku a obdiv stojí určitě vybudování sportovní sítě - cyklostezky na míle dlouhé, výborně a funkčně vybavená dětská hřiště, tenisové kurzy, na něž má veřejnost vstup zdarma atd.

Obchodní síť zde hraje nepostradatelnou roli. Nikde jinde na světě (a to se netýká jen Washingtonu D. C., ale prakticky celých Spojených států amerických) nenaleznete komplexnější obchodní síť. Nakupování je zde pohodlné, kvalitní a levné (v obecném slova smyslu), nabídka dalece převyšuje poptávku, opravdu je z čeho vybírat.

Hlavní město (ale i celé USA) jsou velice kosmopolitní. Naleznete zde pestrou škálu národností prakticky z celého světa (některé z nich zde převyšují svým počtem pomyslné tabulky, jde zejména o národnost ČLR). Občané ČLR v USA vytvořili obrovskou stravovací síť a jejich úmysly se hodlají rozšiřovat. Za vše hovoří výstavba nové čínské ambasády, která svou rozlehlostí převyšuje snad i ruskou ambasádu zde v DC.

V případě potřeby poskytnutí pomoci, rady či informací, v jakékoli oblasti, vztahující se k otázkám USA, či pobytu v USA, mohou poskytnout občanovi České republiky pracovníci české ambasády, která má své zastoupení, stejně jako všechny ostatní státy světa, zde, v hlavním městě USA.

Obyvatelstvo je rozděleno víceméně do dvou skupin: extrémní sportovci a extrémní jedlíci. První skupina jsou nadšení běžci, či jezdci na kole, druhou skupinu tvoří 150 kg postavy, jejichž trávicí systém nezná (snad ani nemá) hranice. Tato druhá skupina tvoří prozatím již dlouhodobě stále ještě reálný prostor pro prototyp současné i budoucí generace USA, pokud se stravovací systém bez hranic nezmění alespoň v částečnou osvětu v oblasti prevence i dopadů a výchovu lidí se sebedisciplínou.

Zpět však k hlavnímu městu Spojených států amerických. Pokud chcete pobýt ve společnosti zeleně, muzeí, sportovních možností, levného jídla, levného nakupování, hojnosti a dostatku (co se minimálně konzumu týče) a celkové atmosféry, ze které dýchá svoboda, důstojnost a prostor k životu, rozhodně zařaďte hlavní město Spojených států amerických do seznamu míst k návštěvě.

Obrázky Washington D. C.

Obecné informace o USA

Obecné informace o státě Washington

Kategorie: