Zámek Chillon (Švýcarsko)

Na malém skalním ostrůvku na východním cípu Ženevského jezera stojí zámek jako z obrázkové knihy: snad stověžatý Chillon ze 13. století. Malebná poloha se zde snoubí s poezií.

Lord Byron (1788-1824), velký anglický básník, napsal romantickou baladu Zajatec na Chillonu. Zajatcem byl protestant François Bonivard, který byl na rozkaz vévody Savojského na hradě připoután řetěze ke sloupy a po šest let v tomto žaláři trpěl. Teprve když Bernští Chillon dobyli, zajatce osvobodili. Domnělé otisky jeho chodidel, které za tu dlouhou dobu pochodování kolem sloupu ve skále zanechal, se dodnes ukazují žasnoucím návštěvníkům. Za zmínku stojí i rytířský sál, soudní síň a zbrojnice.

Obrázky zámku Chillon

Obecné informace o Švýcarsku

Kategorie: